HACİM ELEMANLI SİMÜLASYON


Stampack Xpress, şekillendirme prosesini maksimum doğrulukla kullanıcılara sunmak için hacim elemanlı simülasyon kullanır. Kalın plakalar, keskin radyular veya malzemede ezme ile şekillendirme işlemleri, kalınlık yönündeki önemli gerilimler ve gerinimlerin meydana geldiği prosesler sadece hacim elemanlarla güvenilir bir şekilde doğrulanabilir.

3B hacim elemanlı simülasyonda, açınım ile kalıp yüzeyi arasındaki temas, pres üzerindeki fiziksel kontağa karşılık gelir. Hacim elemanlı simülasyon, portakal görüntüsü şeklindeki yüzey işaretleri ve hafif hasarı doğru bir şekilde gösterir. Özellikle görsel parçalarda kusurların erken aşamada tespit edilmesine olanak sağlar.