İLERİ SEVİYE MALZEME KARTI HAZIRLAMA


EĞİTİMİN HEDEFLERİ


➤ Malzeme modelleri arasındaki farkların doğru anlaşılması,
➤ Elasto-plastik malzeme parametrelerinin test ve analizleri,
➤ Bu testlerle ilgili olan standartlar (ISO, EN, ASTM, JIS vb.) hakkında bilgi sahibi olma,
➤ Temel malzeme parametrelerini belirleme,
➤ İleri malzeme modelleri (kinematik hardening, yüksek genleme hızı, değişken elastik modül, failure strain) konularının teorisi ve pratik analizlerinin katılımcılar tarafından yapılabilmesi,
➤ Simülasyon programlarına özel, “hızlı malzeme kartı oluşturma” şablonları geliştirme,
➤ Elde veri olmadığında yapılabilecek varsayımlar ve (varsa) bunların neden olabileceği hataların analizi,
➤ Katılımcılarla birlikte en az bir malzeme kartının oluşturulması* ve simülasyon programında doğrulanması **.

İŞLENECEK KONULAR


1.Temel malzeme parametreleri ve standart testler:

  • a. Çekme testi, strain/stress, flow curve
  • b. Elastik modül, Poisson oranı,
  • c. Plastik modül, hardening curve.

2.Malzeme kartlarındaki ileri malzeme modelleri:

  • a. Failure strain kriterleri,
  • b. Değişken elastik modül,
  • c. Genleme hızı (strain rate),
  • d. Kinematik model (Prager-Ziegler).

3.Örnek malzeme üzerinden malzeme kartı hazırlama* (* ayrıca görüşülmelidir).

4.Hızlı malzeme kartı oluşturma şablonlarının birlikte oluşturulması.

5.Malzeme kartı doğrulama

Failure Strain Ölçümü
Değişken Elastik Modül

Katılımcı Profili

Ar-Ge Mühendisleri, Laboratuvar çalışanları, Simülasyon programı kullanıcıları.

Sertifikalandırma

Eğitim süresinin %80’inde sınıfta olanlara “Katılım sertifikası”,
Eğitim sonu sınav sonucuna göre “Başarı sertifikası” (İsteğe bağlı)

Eğitim Süresi

3 gün
9:00-12:00
13:00-16:30

Eğitim Lokasyonu

Firma yerinde

Eğitmen(ler)

Dr. Eren BİLLUR

Eğitim tarihleri

Ayrıca kararlaştırılacaktır.