MALZEME KARTI HAZIRLAMA


İÇERİK ve ÖZET


➤ Metal şekillendirme yazılımları için malzeme kartı giriş yöntemleri,
➤ Malzeme kartlarında yer alan verilerin fiziksel anlamları ve uygun standartların incelenmesi,
➤ Malzeme testlerinin tatbiki (çekme testi, anizotropi ölçümü) ve test verilerinin analizi,
➤ Alüminyum, çelik, yüksek dayanımlı çelik, gibi malzemeler için malzeme kartlarının oluşturulması.

EĞİTİM KÜNYESİ


➤ 2 gün (İhtiyaca göre)
➤ Türkçe, İngilizce, Almanca