MÜHENDİS GELİŞİM PROGRAMI


1. GÜN


Malzeme Özellikleri ve Karakterizasyon Testleri (2 saat)

➤ Çekme testi – Elastik modül, akma, kopma, uzama, anizotropi
➤ Sertlik testleri – Vickers, Brinell, Rockwell – Sertlikten mukavemet tahmini
➤ VDA Bükme testi
➤ Nakazima testi – Şekillendirme sınır diyagramı
➤ Şişirme testi
➤ Önem sırasına göre dizilmiştir. En çok vakit çekme testine ayrılacaktır.

Sac Metal Malzemelere Giriş ve Temel Performans Kriterleri (2 saat)

➤ Rijitlik (stiffness)
➤ Kırılma (fracture)
➤ Yorulma (fatigue)
➤ Burkulma / buruşma (buckling / wrinkles)
➤ Enerji emme (energy absorption)
➤ Deformasyon direnci (intrusion resistance)
➤ Korozyon / paslanma (corrosion) – Renault şartnamesine göre tuz testi
➤ Form verilebilirlik ve kaynak edilebilirlik.

Sac Metal Malzeme Tipleri (4 saat)

➤ Alüminyum, Magnezyum, Çelik, Paslanmaz Çelik içeren muz eğrisi
➤ Sıcak / soğuk haddelenmiş malzemeler
➤ Zn (GI, GA), Al ve Mg bazlı kaplamalar
➤ Çeliklerde mikroyapılar, alaşım ve ısıl işlemlerin etkileri.
➤ Gelişmiş yüksek dayanımlı çelikler (DP, TRIP, MART, TWIP, Q&P, TBF, Nano)
➤ Ana sanayi standartlarına göre çeliklerin sınıflandırılması (FCA, Ford, Toyota, Renault, VDA239-100 Alman standardı)

2. GÜN


Sac Metale Form Verme Teknikleri (4 saat)

➤ Delme / Kesme
➤ Derin çekme
➤ Bükme
➤ Açınım kesme
➤ Tandem transfer kalıp
➤ Progresif kalıpla şekillendirme
➤ Transfer kalıp
➤ Form vermedeki sorunlar: çapak, kırışıklık (marullanma), yırtılma.
➤ Bunların nedenleri ve çözüm önerileri.
➤ Preste yapılabilen ikincil işler: diş açma, perçin çakma, pres altında kaynak.

Sac Metal Testleri (Laboratuvar – 4 saat)

➤ Sertlik testi
➤ Çekme testi
➤ Çekme testi analizi* ve sonuçların yorumlanması

*Analizler kolaylık açısından Microsfot Excel üzerinde yapılacaktır.

3. GÜN


Pres Atölyesi Bilgileri ve Pres Tipleri (4 saat)

➤ Genel terminoloji
➤ Pres tipleri (hidrolik, mekanik, şahmerdan)
➤ Farklı mekanik pres tipleri, servo teknolojiler
➤ Mekanik presler için strok, hız, kuvvet ve enerji hesaplamaları

Mekanik Pres Kapasitelerinin Anlaşılması (4 saat)

➤ Pres kapasite eğrilerinin belirlenmesi.
➤ Aşırı yük durumu ve bunların engellenmesi.
➤ Eksen dışı yüklerin tayini ve bunların dengelenmesi.
➤ Örnek kalıplar için pres seçimi

4. GÜN


Punta Kaynağı (4 saat)

➤ Punta kaynağı nedir, nasıl uygulanır?
➤ Kaynak kalitesine etki eden faktörler nelerdir?
➤ Elektrot uçları, kaynak penseleri ve soğutma sistemleri
➤ Punta kaynak optimizasyon çalışması
➤ Hatalı punta kaynakların incelenmesi

Otomotivde Yaygın Diğer Kaynak Yöntemleri (4saat)

➤ Gazaltı kaynak tipleri
➤ Saplama kaynağı
➤ Projeksiyon kaynağı
➤ Lazer kaynak yöntemleri

5. GÜN


Otomotiv Sektöründe Sac Metal İhtiyaçları (4 saat)

➤ Otomobil gövdesinden beklentiler ve bunların malzeme özelliklerine bağlılığı.
➤ Otomotivde segmentasyon ve farklı segmentlerin ihtiyaçları.
➤ Örnek Body-in-white’ların incelenmesi.
➤ Komponent bazında “lightweighting” örnekleri.

Sektörde Beklenen Yeni Gelişmeler (4 saat)

➤ Sıcak çelik şekillendirme.
➤ Ilık ve sıcak alüminyum şekillendirme.
➤ Otomotivde döküm alüminyum ve ekstrüzyon alüminyum kullanımı.
➤ Roll forming.
➤ Boru hidroşekillendirme.
➤ Elektrikli ve hibrit otomobillerde gövde takviyeleri (örnek elektrikli araç gövdeleri incelenecektir).