ŞEKİLLENDİRME SINIR DİYAGRAMI


EĞİTİMİN HEDEFLERİ


Kalıp tasarımında kullanılan yazılımlar şekillendirme sınır eğrisine (ŞSE) göre kalıp tasarmının ne kadar güvenli olduğuna karar vermektedir. Tedarikçiden alınacak kalıp ya da parça söz konusu olduğunda ise parça üzerinde gerinme taraması yapılarak şekillendirme sınır diyagramı (ŞSD) çıkarılmaktadır. Bazı durumlarda, parça sorunsuz olarak kalıptan çıkmış dahi olsa, ŞSE’ye göre parçanın yırtılması tahmin edilebilmektedir.

Bu eğitim programında, öncelikle malzeme özelliği olan ŞSE’nin teorik temelleri anlatılacaktır. Pratikte ŞSE’nin nasıl ölçülebileceği/hesaplanabileceği uygulamalı olarak işlenecektir. Son olarak tarama yazılımlarından gelen ŞSD’nin düzeltme faktörlerinden bahsedilecek ve uygulamaları yapılacaktır.

İŞLENECEK KONULAR


1.Şekillendirme sınır eğrisi teorisi:

  • a) Asal gerinmelerin tayini,
  • b) Circle grid analizi,

2.Şekillendirme sınır eğrisi ölçümü veya tahmini:

  • a) ISO 12004’e göre Nakajima testleri ve analizi (örnek veri üzerinden)
  • b) Keeler metoduna göre,
  • c) Çelik üreticilerinin tahmini yöntemleri,

3.İncelme sınır diyagramı

4.Düzeltme faktörleri:

  • a) Süzdürme çubuğu (Bead correction)
  • b) Bükme (Bend correction)

5.Pratik uygulamalar:

  • a) Optik deformasyon analizi ile ölçülen verilerde BCF uygulama (Excel ile yapılacaktır)
  • b) Simülasyon çıktıları üzerinde BCF uygulama (Excel ile yapılacaktır)
Şekillendirme Sınır Eğrisi Çıkarılması
Optik Deformasyon Analizi Verisi ile ŞSE Karşılaştırması

Katılımcı Profili

Optik deformasyon analizi ya da simülasyon kullanıcıları, takım kalıp biriminden ilgili mühendisler

İhtiyaçlar

• Optik deformasyon analizi verisi,
• Simülasyon FLD verisi,
• Katılımcı sayısı kadar Excel 2016 yüklü bilgisayar.

Eğitim Süresi

2 gün
9:00-12:00
13:00-16:30

Eğitim Lokasyonu

Firma tarafından sağlanacaktır.

Eğitmen(ler)

Dr. Eren BİLLUR

Eğitim tarihleri

Ayrıca kararlaştırılacaktır.